top of page

Noahs Ark Barnehage

Noahs ark

Noahs Ark barnehage AS er en privat menighetsbarnehage som eies av Strømmen menighetsråd. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. 

Noahs Ark barnehage har 2 avdelinger, en småbarnsavdeling Bamsekroken, fra 1-3 år og en storebarnsavdeling, Ulvehiet, fra 3-6 år.

Noahs Ark barnehage ligger på Strømmen, nær Sagdalen skole. Vi ligger skjermet for trafikk og har et kupert uteområde. Vi har skog og elv i nærheten og benytter oss mye av nærmiljøet når vi går på tur.

I Noahs Ark barnehage jobber vi med det pedagogiske opplegget «Være sammen». Vi er opptatt av tidlig innsats, inkluderende atferd, relasjonsbygging og varme og grensesettende voksne. Les mer på hjemmesiden til «Være sammen» eller se barnehagens årsplan.

I Noahs Ark barnehage er vi opptatt av lek og vennskap. Det å ha venner i barnehagen, å være inkludert i et fellesskap der man føler seg viktig og verdsatt er helt avgjørende for at barnet skal ha det bra.

I Noahs Ark barnehage er vi 8 fast ansatte som er fordelt mellom pedagoger og fagarbeidere. I tillegg har vi ofte en ekstra assistent hos oss, og vi tar imot språkpraksiselever ved behov.

Noahs Ark barnehage drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder barnehagens drift og vedtekter.

Skal du søke barnehageplass eller vurdere å gjøre det; da er du velkommen til besøksdager i Noahs Ark barnehage den 12.02 kl. 12-13 og/eller den 13.02 kl.17.30-18.30

bottom of page