top of page

Bamsekroken

Bamsekroken er en småbarnsavdeling med ni barn i alderen 1-3 år, to pedagoger og to barne- og ungdomsarbeidere. På Bamsekroken er vi først og fremst opptatt av trygg tilknytning. Det vil si at vi jobber målrettet for at alle barn som starter hos oss skal bli møtt av stabile og sensitive omsorgspersoner som ser barnets behov, slik at barnet kan få den tryggheten det trenger i nære relasjoner. Det å etablere nære relasjoner til trygge voksne er noe av det viktigste de første årene av livet og helt avgjørende for barnets sosioemosjonelle utvikling og trivsel. Det første halve året har vi derfor fokus på tilknytning og tilvenning gjennom å skape gode og nære relasjoner til hvert barn og trygge rammer gjennom forutsigbarhet og gode rutiner i hverdagen.

Vi legger også stor vekt på en åpen, gjensidig og varm kommunikasjon mellom foreldre og personale i de daglige hente- og bringesituasjonene, fordi forskning viser at dette har en positiv effekt på barnets trivsel i barnehagen og på relasjonen mellom barnet og personalet, og dessuten skaper en god base for foreldresamarbeidet.

Slik ser dagen vår ut: 

- frokost mellom 7.30 og 8.15 

- 09.30 vi går ut 

- 10.45 sangstund 

- 11.00 vi spiser brødmat/varm mat 

- 11.45 soving, de som ikke sover går ut 

- 14.30 frukt og brødmat/evt havregryn med biola 

- barna får mat til alle måltider i bhg.

Etter hvert som barna har funnet sin plass i barnegruppa og er trygge i barnehagen, starter vi opp med faste aktiviteter slik som: turer/ aldersinndelte grupper en gang annenhver uke, musikksamling og forming en gang i uka og teatersamling på fredager.

Lek har selvfølgelig en stor plass i barnehagehverdagen. Det er gjennom lek og sosial samhandling at barnet lærer og utvikler seg. De voksne er hele tiden tilstede og veileder barna i leken og fremmer et inkluderende miljø der alle kan delta og oppleve glede i lek.

bottom of page