top of page

Ulvehiet er den største avdelingen i Noahs Ark, med 18 barn fra 3-6 år. Når barna begynner hos oss er vi først og fremst opptatt av å bli godt kjent med hvert enkelt barn.

 

Når barna føler seg trygge på de voksne i barnehagen og har fått seg venner, kan vi begynne med planlagte aktiviteter og tema. Vi har delt inn uken i ulike temadager. Disse kan vi fravike ved evt. andre overordnede tema.

Mandager har vi satt av til fri lek, noe som også blir prioritert i barnehagen. Gjennom lek får barn mye læring av hverandre, i det fysiske miljøet, samt at de voksne her har også et bevisst forhold til å bringe naturlig læring inn i barnas lek.

 

Tirsdager er satt av til forming, onsdager tur, torsdager fysisk aktivitet og fredager aldersinndelte grupper. Gjennom de ukentlige aktivitetene og i frileken er vi gjennom mange av fagområdene i Rammeplanen, samt en del andre deler av Rammeplanen.

Dette kommer tydeligere frem i Ulvehiet sin månedsplan.

Vi har samlingsstund nesten hver dag. Tema der tilpasses barnegruppen, men vi snakker ofte om hvilken dag det er, årstid samt at vi bruker denne stunden mye til sang og noe felles informasjon. Vi er opptatt av å visualisere mest mulig slik at alle skal få med seg det som skjer. Vi bruker virkemidler som tegning, bilder, dramatisering og kroppsspråk. 

De siste årene har personalet blitt kurset på Realfag i barnehagen. Lillestrøm kommune har vært en realfagskommune, som har satset spesielt på barnehager (tidlig innsats). Vi tenker realfaglig i barnas naturlige lek, og stiller spørsmål deretter. Vi prøver å få barna til å tenke ut hypoteser selv, fremfor å gi dem svaret med en gang.

Vi har også temaer med utgangspunkt i noe barna er interessert i, der vi går i dybden og lærer sammen med barna om f.eks. et dyr, en plante eller andre ting. Vi prøver å trekke foreldrene med i denne prosessen ved å sende ulike problemstillinger med hjem også. Ofte har barna gode svar dagen etter

Ulvehiet

Ulvehiet har også satset mye på språkstimulering. Vi har deltatt på forskningskurset «språkintervensjon» for de som skal begynne på skolen (siste halve året før). I tillegg har vi et opplegg som heter «Grep om begreper». Vi bruker en kombinasjon av dette gjennom barnehageåret for de som trenger ekstra språkstimulering (både etnisk norske og ikke-etnisk norske barn).

bottom of page